Er Thors superkrefter svaret på nullutslepp i skipsindustrien?

发表

vwin徳赢ac米兰Ulstein si宣布av钍驱动屁øyskonsept har skapt stor merksemd i marknaden。Som skipsbyggar og skipsdesignar ønskjer vi å ta konseptet frå teiknebrettet til ei realisering。Er dette løysinga industrien og samfunnet har leita etter for ei berekraftig maritim framtid?

Skipskonseptet, eit 149米langt设计,用于钍盐冶炼厂(3R =(补给,研究和救援),overraska både industrien og samfunnet elles。Annonseringa på cruisemessa Seatrade i Miami i slutten av april utløyste ei bølgje av førespurnader frå media, frå fagpressa til nyheitsplattformer som CNN, og var starten på ei rekkje samtalar om thorium som ei av dei mest levedyktige kjeldene til rein energi for den internasjonale sjøfarten。

vwin徳赢ac米兰Ulstein sin sjefsdesignar Øyvind Gjerde Kamsvåg blei gledeleg overraska over responsen:

- Vi var sjølvsagt spente på reaksjonane, men hadde ingom at det ville ta av på denne måten, at interessentar frå det maritime miljøet og utanfrå skulle sjå potensialet og dei store moglegheitene, både kommersielt og med tanke på miljøet, som ligg i dette konseptet。

汉弗拉姆号:

-例如trur tidspunktet vi lanserte dette på har vore avgjerande。Vi har vurdert thorium og kjernekraft i屁øy sidan 2008, men Vi kunne ikkje vite om industrien var klar for det. men no veit Vi at det er han!

“Spørsmålet er, korleis kan vi ta steget frå teiknebrettet til å bli ein pådrivar为berekraftig海事工业?Dette er det neste kritiske steget…Og vi er ikkje åleine om å vere ivrige på å kome vidare。”


Thor kjem直到天亮

Kamsvåg si referanse til konseptet som ' in nøkkel til realisering ' er eitt av aspekta som stimulerte interessa, då Thor er så mykje meir enn eit enkeltståande fartøykonsept。

Ved lanseringa为å lade eit hvwin徳赢ac米兰eilelektrisk cruiseskipskonsept, Ulstein Sif为å demonstrere at thorr -konseptet er kommersielt levedyktig献词。ponsialet er langt større enn dette, avslører Kamsvåg, og legg til med eit smil:

“Thor har superkrefter, ikkje sant?”

Nullutslepp, forsking, påfyll, redning, naudstraum…

- Desse kreftene kan også nyttast i ei mengde applikasjonar og som operasjonell kapasitet。我tillegg til nullutslepp, påfylling av straum, og forskings- og redningsfunksjonaliteten, kan fartøyet sin reaktor mellom anna bli brukt som naudstraumforsyning for område som er ramma av naturkatastrofar,流行eller konfliktar。

-蒂尔斯瓦兰德的经济效益,为我们的经济效益,为我们的经济效益,为我们的经济效益frå havvindparkar,为我们的经济效益,åDen enorme kraftkapasiteten som er tilgjengeleg kan også nyttast til å produsere alternative drivstoff, ellsyntetisk brensel gjennom eit CO2-raffineri, elltill å levere landstraum I hamner。

- På toppen av denne funksjonalitten kjem dei like skipstane der Thor andten kan bli brukt til å lade opp heilelektriske skip, ellder integrerte salt熔炼eaktorar vert plasserte i fat øy som den primære straumkjelda。Då snakkar vi om store delar av skisindustrien。La oss sette i gong!

Morgondagens løysingar i dag

为Ulstein kjenvwin徳赢ac米兰d经理为å levere innovasjonar som fører til paradigm meskifte i bransjen。Dei mest kjende er X-BOW og X-STERN;bakoverente skrogformer som ployer gjennom havoverflata og leverer høgare operasjonsevne, komfort, funksjonalitog energieffektivitet。I juni I år signerte selskapet sin første designkontrakt på eit TWIN X-STERN服务于已工业化的kombinerte甲醇/柴油发电机。Kontrakten syner korleis vwin徳赢ac米兰Ulstein tar ei effektiv og stegvis tilnærming på vegen mot framtidas nullutslepp。

- Vi designar alltid med tanke på den beste løysinga for oppgåvene som skal gjerast, seier Kamsvåg, men Vi er styrte av visjonen vår om ' å skape morgondagens løysingar for berekraftige marine operasjonar '。Dette er ei drivkraft allle innovasjonane våre, frå X-BOW til dagens hybride og elektriske løysingar, og Thor er tett kobla til denne kreative«raude tråden»。

盐冶炼厂在钍冶炼厂,金属冶炼厂在自然冶炼厂,盐冶炼厂在钍冶炼厂。Den påfølgande kjedereaksjonen varmar opp saltet og produserer damp。Denne driv in turbin som produserer strom。Teknologien er utpro øvd og sikker, men inntivwin徳赢ac米兰l Ulstein kom opp med tor -konseptet hadde den enno ikkje blitt nytta i eit skip design。

- Det er denne energikjelda og korleis den har vorte inner beidd i Thor som har motivert merksemda frå interessentar, seier Torill Muren, leiande skiipsdesignar ivwin徳赢ac米兰 Ulstein设计与解决方案。

gj endring mogleg

- Thor fungerer i hovudsak som in flytande, mobil, fleirbruks-kraftstasjon, seier ho, ein stasjon som aldri trenå fylle drivstoff og som med eitt skaper den infrastrukturen til有一些强大的å legge til rette for in ny batterirevolusjon。

- I Thor sitt tilfelle vil«kraftstasjonen»tilby ladekapasitet for å tilfredsstille kraftbehovet til eksempelalfire ekspedisjonscruiseskip (Ulstvwin徳赢ac米兰ein Sif), I tillegg til å tilby forskingsfasilitetar for polare operasjonar, og fungere som eit redningsfartøy for fjerntliggande regionar der det ikkje finst beredskapasitet。

- Vi ser dette som den manglande brikka i puslespelet for å gjere trygge, berekraftige operasjonar mogleg, kvar som helst på jorda。Dette konseptet har evna til å transformere bransjen vår。

- Vi ser på vwin徳赢ac米兰ULSTEIN THOR som den manglande brikka i puslespelet for å gjere trygge, berekraftige operasjonar mogleg。Dette konseptet har evna til å transformere bransjen vår, seier Øyvind Gjerde Kamsvåg og Torill Muren i vwin徳赢ac米兰Ulstein。
- Vi ser på vwin徳赢ac米兰ULSTEIN THOR som den manglande brikka i puslespelet for å gjere trygge, berekraftige operasjonar mogleg。Dette konseptet har evna til å transformere bransjen vår, seier Øyvind Gjerde Kamsvåg og Torill Muren i vwin徳赢ac米兰Ulstein。

Eit spørsmål om infrastruktur

Den manglande brikka i puslespelet。Nullutsleppsløy。Det er dette potential let som verkeleg set fantasien i gang。

在海事部门的工作人员på plass ei nullutsleppl øysing, og det er er in pågåande debatt om kva drivstoff som vere ' det rette '。Batteri er allereie etablert innanfor enkelte段,og når framtidas Batteri vert utvikla og tilgjengelege kan Thor overføre denne utviklinga til andre相关段。

Igjen, det er eit spørsmål om infrastruktur。

- Sjå på inff øringa av elbilar her i Noreg, seier Kamsvåg som ei samanlikning。

- 65年现在的av allle bilane som blei selde i Noreg sist år var elektriske, og talet steig直到84年现在2022年1月。Ingen som trenbil har noko ønske om å øydelegge miljøet, men ladeinfrastrukturen må vere på plass for at det skal gi meining i å byte til nullutslepp-transport;noko som er oppnådd med stor suksess i Noreg。Thor eller eit tilsvarande konsept er løysinga for å etablere den same ladeinfrastrukturen til jøs。

汉握着弗拉姆:- Dette er ei unik, kommersiell moglegheit。Kvifor kjøper ikkje nokon, ein ressurssterk person eller selskap, ein flåte av Thor-skip og opprettar eit nettverk av flytande ladestasjonar for grøn frakt?这是一个幻想的世界。Moglegheitene har nesten ingen grenser。

圣伽步感兴趣

' Grenselaus ' er eit ord som også kan fungere for å skildre interessa for Thor。

- Vi har fått mange førespurnader frå media og andre som er ivrige etter å finne ut om det er mogleg å gjennomføre konseptet。Og alt har vore阳性,seier Muren。

- Vi hadde forventa noko motbør, seier ho, men bortsett frå nokre få kommentarar her og der på sosiale media, har det vore samstemt entusiastisk。Klasseselskapa vi har snakka med er ivrige etter å skubbe på og sjå på moglegheitene for å utarbeide prinsippgodkjenningar。Forskinga skyt også放屁,med nyleg støtte frå Forskningsrådet til eit maritimt kjernekraftprojekt ved NTNU。

- Vi veit at teknologiutviklarar og leverandørar tydeleg ser potenalet, flaggstatar har så langt verka veldig positive, og framoverlente kundar er fascinerte av ideen om ei påliteleg, utsleppsfri og stabil kraftkjelde。

Akselererer innovasjon

Med dette kjem temaet ' timing ' opp på nytt, og Øyvind Gjerde Kamsvåg seier at lanseringa kom til rett tid。

-克里根乌克兰og den skiftande地缘政治,环境asjonen har vist behovet for energisikkerheit, eller till og med jølvforsyning, medan det vært presserande kravet om overgang til meir berekraftige måtar å gjere forretning på står øvst på alle sine planar。Vi må iverksette tiltak为结尾,og Thor og thorium viser ein konkret veg vidare。

男人er det gjennomførbart?菅直人侦破fungere吗?Og nar吗?

Kamsvåg er overtydd om at saltsmetereaktorar er ideelle for det maritime området, og peikar på at andre nukleære løysingar allereie er i bruk på for eksempel hangarskip og ubåtar。

-盐矿选矿厂。Utviklarar av teknologi er allereie godt i gang med模拟projekt som kraftflåtar og avsaltingsanlegg, og interessa er der - så ' ja ' er mitt eintydige svar på dei to første spørsmåla, understrekar han。

男人nar吗?

- Dersom eg vart spurd om å gi eit konservativt estimat, ville eg ha sagt 10 - 15 år før alle brikkene er på plass for å realisere Thor。男医生så veldig tydeleg behov, lig det i den menneskelege natur å sette inn ein ekstra insats på nyvinning for å oppnå målet。Berre sjå kor raskt ei covid-vaksin blei utvikla, testa og godkjend。Eit tiårs godkjenningsløp blei til eitt år fordi vi ikkje hadde noko val。

-海上工业有什么问题吗?Nei, vi har ikkje det, avsluttar han og legg til:

“托尔的探员。”


请联系我们了解更多信息

Baidu